طراحی انواع قالب پلاستیک و فلز

طراحی کلیه محصولات با رعایت اصول مهندسی و زیبایی بصری
طراحی کلیه قالبهای پلاستیک، فلزی، اکستروژن، وکیوم، دایکست
طراحی قطعات با توجه به شیب خروج از قالب
(Surface Disign) طراحی سطح با استفاده از فایلهای دیجیت
محاسبه و بررسی میزان انقباض
طراحی صفحات جدایش و کشویی ها
طراحی سنبه های اسپارک
طراحی مجموعه قالب (اینسرت ها، راهگاه ها، محل های پران، راهنماها، سیستم خنک کاری و …)
تحلیل جریان مذاب در قالبهای پلاستیک
همکاری و نظارت در ساخت قالب های صنعتی
انجام مدیریت پیمان تولید قطعات