شرکت نوآوران ابتکار بنیان با دارا بودن تجیهیزات پیشرفته  تمام خدمات آبکاری مورد نیاز شما عزیزان را برطرف می کند. در این واحد با مطالعه شرایط آینده بازار کار ایران و نیاز به پوشش های متنوع تر و جدیدتر نسبت به راه اندازی این خطوط در مقیاس آزمایشگاهی اقدام نموده و بخش تحقیق و توسعه این واحد آمادگی دارد نسبت به نیاز واحد های صنعتی کشور هرگونه پروسه آبکاری درخواستی را اجرا نماید .

انواع خدمات قابل ارایه آبکاری گروه ناب:

 

کروماته

آبکاری قلع

آبکاری با کروم

آبکاری با کادمیوم

آبکاری با نیکل

گالوانیزه قلیایی

گالوانیزه اسیدی